ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Γεφυροπλάστιγγες μεταλλικής κατασκευής, εντός η εκτός εδάφους για βιομηχανική, αγροτική και εμπορική χρήση
 • Άμεση εγκατάσταση
 • Διαιρούμενη πλατφόρμα με δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης και μεταφοράς, με ελάχιστα οικοδομικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Γεφυροπλάστιγγες μεγάλης αντοχής (βαρέως τύπου)
 • Υψηλής ακρίβειας
 • Δυναμικότητα έως και 120 τόνων
 • Υποδιαίρεση 10kg
 • Διαστάσεις 6Χ3, 9Χ3, 12x3, 14x3 και 18x3m
 • Έδραση σε 6 ή 8 η 10 ανοξείδωτες στεγανές, δυναμοκυψέλες (αισθητήρια βάρους), υψηλών προδιαγραφών
 • Επιλογή ζυγιστηρίου, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής
 • Σύνδεση με εκτυπωτή έκδοσης ζυγολογίου
 • Δυνατότητα λειτουργίας ζυγιστικού προγράμματος μέσω Η/Υ (αναφορές ζυγίσεων ανά όχημα, προϊόν κτλ.)
 • Σύστημα αυτόματης ζύγισης με κερματοδέκτη