ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ

2016-04-11 09:34

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

»

  S-Type


 

φωτογραφία

μοντέλο

υλικό

σειρά

ακρίβεια

αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DE / DEC DE / DEC κράμα χάλυβα 1 t 
1,5 t 
2,5 t
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEE-Α DEE-Α κράμα χάλυβα 100 kg 
150 kg 
200 kg 
250 kg 
300 kg 
500 kg 
750 kg 
1000 kg 
1200 kg 
1500 kg 
2000 kg 
3000 kg 
5000 kg
OIML C3
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEE-SS DEE-SS από ανοξείδωτο χάλυβα 100 kg 
150 kg 
200 kg 
250 kg 
300 kg 
500 kg 
750 kg 
1000 kg 
1200 kg 
1500 kg 
2000 kg 
3000 kg 
5000 kg
C2-C5
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEFY /-Ss DEFY /-Ss   1 KLB 
1.5 klb 
2 klb 
2,5 KLB 
3 klb 
5 klb 
10 klb 
20 klb 
250 lb 
300 lb 
500 lb 
750 lb
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEG / DEM / DEGBE DEG / DEM / DEGBE κράμα χάλυβα 50 kg 
100 kg
C2
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEGYB-Α DEGYB-Α κράμα χάλυβα 10 KLB 
15 klb
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DEL / DEL-Α /-Ss / -ass DEL / DEL-Α /-Ss / -ass   0,1 t 
0,2 t 
0,25 t 
0,3 t 
0,5 t 
0.75 t 
1 t 
1,5 t 
2 t 
3 t 
5 t 
7,5 t 
10 t 
15 t 
20 t
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - DGG-Α DGG-Α κράμα χάλυβα 10 KLB -
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - Σ.Α.Τ. DSS κράμα χάλυβα 100 kg 
1000 kg
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - PST / PST-Α /-Ss / -ass PST / PST-Α /-Ss / -ass   1.2 t 
1.5 t 
2 t 
2,5 t 
3 t 
5 t 
5 kg 
7,5 t 
10 t 
20 kg 
30 kg 
50 kg 
75 kg 
100 kg 
150 kg 
200 kg 
250 kg 
300 kg 
500 kg 
700 kg 
1000 kg
C2-C3
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - PSTB Soundslides κράμα χάλυβα 1 t -
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - PSTF-Α PSTF-Α κράμα χάλυβα 12 t 
20 t
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - SAPL SAPL κράμα χάλυβα 20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
250 kg 
500 kg
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - XSCB / XSGB XSCB / XSGB   1 κιλό 
2 κιλά 
3 κιλά 
5 κιλά 
10 κιλά 
20 κιλά 
50 κιλά 
100 κιλά
-
αισθητήρα, όργανο μέτρησης της καταπόνησης - ZY-A ZY-A κράμα χάλυβα 15 t 
20 t 
30 t
-